Σκοπός του Προγράμματος είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Μέσω του Προγράμματος, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν […]