Σκοπός του προγράμματος Σκοπός του Προγράμματος Ι είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Μέσω του Προγράμματος, […]