Σκοπός του Προγράμματος είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Μέσω του Προγράμματος, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν […]
Here are a few of the main differents you will notice when switching from one OS to the other and […]